FANDOM


Carcassonne to strategiczna gra planszowa zaprojektowana przez Klausa-Jürgena Wrede i wydana w roku 2000.

Początkowo wydana przez Hans im Glück w Niemczech oraz Rio Grande Games w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wydana w roku 2001 nakładem czeskiego wydawnictwa MINDOK we współpracy z firmą Bard Centrum Gier.

Rozgrywka Edytuj

Gracze kolejno losują kafelki z różnymi elementami terenu i dokładają je do już wyłożonych. Kafelki przedstawiają fragmenty terenu jak miasta, trakty, łąki i klasztory. Kafelki muszą być dołożone do istniejących tak, aby rozszerzały istniejące elementy planszy: miasta muszą przylegać do miast, trakty do traktów, a łąki do łąk. Klasztory stanowią element dodatkowy, który nie wpływa na ograniczenia położenia kafelków.

Carcassonne Miples

Pionki podwładnych (tzw. meeple)

Po wyłożeniu każdego kafelka, gracz może postawić na nim jeden pionek podwładnego ze swoich rezerw i zająć element planszy. Pionek nie może zostać wyłożony na dany element jeśli jest on już zajęty przez pionek innego gracza. Dwa pionki mogą stanowić kontrolę nad jednym elementem jeśli fragmenty przez nie kontrolowane zostały połączone po ich wyłożeniu. Gracze mogą dawać pionkom różne zadania zależnie od elementów znajdujących się na wyłożonym kafelku. Pionki mogą być wystawione w innej roli jeśli jedna została już zajęta. Pionki mogą mieć następujące role:

  • Rycerz, postawiony na fragmencie miasta otrzymuje punkty za każdy kafelek wchodzący w skład miasta oraz za proporce widoczne na kafelkach ukończonego miasta. Po ukończeniu danego miasta rycerz wraca do rezerw i może zostać ponownie wykorzystany.
  • Zbójca, postawiony na fragmencie traktu otrzymuje punkty za każdy kafelek wchodzący w jego skład. Po ukończeniu traktu zbójca wraca do rezerw gracza.
  • Mnich, postawiony na klasztorze otrzymuje punkty za przyległe kafelki. Gdy klasztor zostanie okrążony ośmiowa kafelkami mnich wraca do rezerw gracza.
  • Chłop, położony na polu otrzymuje punkty za każde ukończone miasto sąsiadujące z jego polem, ale pozostaje niedostępny do końca rozgrywki.

Gra kończy się po wyłożeniu ostatniego kafelka. Następnie są podliczane punkty za nieukończone fragmenty planszy oraz pola. Gracz z największą ilością punktów wygrywa rozgrywkę.

Punktacja Edytuj

Gracze są punktowani za kończenie fragmentów planszy, nad którymi sprawują kontrolę za pomocą swoich pionków. Fragment jest uznawany za zakończony, jeśli nie może już zostać rozszerzony poprzez dołożenie kafelka do otwartej krawędzi. W przypadku gdy jeden fragment jest współdzielony przez kilku graczy punkty otrzymuje osoba posiadająca największą ilość pionków na danym fragmencie. W przypadku remisu punkty otrzymują wszyscy zremisowani gracze. Jeśli jeden kafelek zawiera wiele części tego samego fragmentu jest liczony jako jeden.

Fragment Punkty za ukończenie w trakcie gry Punkty po zakończeniu rozgrywki
Miasto 2 punkty za kafelek + 2 punkty za proporzec 1 punkt za kafelek + 1 punkt za proporzec
Trakt 1 punkt za kafelek 1 punkt za kafelek
Klasztor 9 punktów (1 punkt + 1 punkt za każdy sąsiadujący kafelek) 1 punkt + 1 punkt za każdy sąsiadujący kafelek
Pole 3 punkty za każde miasto sąsiadujące z tym polem

Dodatki Edytuj

Szablon:WIP

Nagrody i wyróżnienia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.